Bel ons op +32 (0) 3 808 34 54

De komst van het Hollywoodmodel

De komst van het Hollywoodmodel

Het lijdt geen twijfel dat onze manier van werken in de toekomst zal veranderen. Bedrijven met verouderde managementstructuren zullen wellicht evolueren naar meer hedendaagse organisaties. Het einde van de traditionele carrière komt dichterbij door de introductie van wendbaar werk.

Hollywood op het werk

Projectwerk zal steeds meer aan belang winnen, waarbij we projecten kunnen vergelijken met het tot stand komen van een Hollywood- film: knappe koppen komen bij elkaar, ze delen hun expertise en maken er onder leiding van een producer een mooie film van. Als de film klaar is, gaat het projectteam uit elkaar en komen de projectleden elkaar vroeg of laat weer tegen. Hoe oud de projectmedewerker is, hoelang hij al voor de organisatie werkt en of hij nu twee jaar geleden een wereldreis heeft gemaakt, dat soort zaken zijn niet van belang. De vraag is: hoe realiseert een team zo efficiënt mogelijk het gewenste resultaat? Het gaat dus simpelweg over de juiste man of vrouw op de juiste plaats.

 

Kleine teams met veel autonomie

De traditionele organisaties met hun typische verkoop-, marketing-, productie- en boekhoudingafdeling liggen vandaag de dag onder vuur. De hiërarchische structuren staan onder druk en veel bedrijven zoals IBM, Nestlé en 3M experimenteren met gedecentraliseerde netwerken. Vlakke structuren zijn tegenwoordig de norm, teams worden steeds kleiner en krijgen steeds meer autonomie. In een wereld waar voortdurend nieuwe teams worden gevormd, is het moeilijk om de oude carrièremodellen aan te houden.

 

Agile Working een hype?

Spreken we hier over de zoveelste hype? Dit is moeilijk in te schatten. Enkele jaren geleden ging het vooral over Holacracy, nu is Agile Working de grote redder in nood. Grote organisaties moeten opnieuw wendbaar worden om kleinere concurrenten het hoofd te kunnen bieden. Zo is de Belgische tak van ING sinds 2018 agile gaan werken. Bedrijven als Spotify en Netflix zijn hierbij de lichtende voorbeelden. Zo zijn squads (teams) en tribes (ploegen) eindverantwoordelijk voor hun producten en definiëren ze zelf hun doelstellingen en hoe zij die gaan realiseren. Ook het aantal managementfuncties daalt drastisch. Zo hopen de werknemers zaken sneller te realiseren voor de klant én voor elkaar. ‘De ING Way of Working biedt medewerkers veel autonomie en uitdaging’, aldus de bank. Let wel: trendsetters van Agile Working, zoals Google en Twitter, zijn opnieuw managementstructuren aan het implementeren. Blijkbaar is het allemaal toch niet zo vanzelfsprekend in de praktijk.

Trends en hypes komen en gaan en uiteraard is de ene organisatie de andere niet. Hoe dan ook zullen bedrijven altijd streven naar meer productiviteit en resultaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat organisaties interesse hebben in de nieuwste managementtrends. Toch is er op dit ogenblik geen enkele vorm van wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat ze ook effectief zijn. Dit wil echter niet zeggen dat het geen zin heeft om bepaalde zaken uit te proberen. Zo had het weghalen van managementlagen bij veel organisaties een positief effect. Hoe het ook zal lopen, deze experimenten zullen invloed hebben op jouw carrièrepad.

 

Job hopping het nieuwe normaal?

Heel wat studies wijzen uit dat job hopping het nieuwe normaal zal worden. Zeker millennials geven aan dat ze sneller van job zullen wisselen dan de vorige generatie. Werkgevers die denken dat ze dit probleem kunnen oplossen door de implementatie van een flexibele werkomgeving of door wat met bonussen rond te strooien, vergissen zich schromelijk. Om goede mensen aan te kunnen trekken én te kunnen houden, is het van fundamenteel belang dat managers gaan kijken naar het ontwerp van hun organisatie. Is de organisatiestructuur nog steeds aangepast aan de huidige marktomstandigheden? Bedrijven vormen hun organisaties steeds sneller om naar het ‘gig economy’- model. De opkomst van consultants, freelancers en solo-ondernemers zal volgens sommigen niet te stuiten zijn.

Nog niet overtuigd? Neem dan maar eens een kijkje op platformen zoals Fiverr of Upwork. Voor relatief kleine bedragen kun je veel klussen laten opknappen door freelancers. De vraag rijst dan natuurlijk hoe we onze sociale bescherming kunnen blijven behouden. Dit is ongetwijfeld een van de grote uitdagingen die de komende jaren op de regeringstafels zal komen te liggen.

 

Relativeren is de boodschap

Toch moeten we deze trend enigszins relativeren, zeker in Europa. Het zou te voorbarig zijn het werknemersstatuut overboord te gooien. De afgelopen tien jaar nam het aantal zelfstandigen in ons land met 20 procent toe, zo geven cijfers van het RSVZ aan. Maar vaak gaat het om zelfstandigen met een bijbaan of werknemers die na hun pensioen actief willen blijven. Het huidige model zal dus nog wel even standhouden.

 

Wil jij ook efficiënter werken?

Maak kennis met onze opleidingen

Learning Blog

Contactdata

B-2650 Edegem, België
Adres: Lourdeslaan 106
Telefoon: +32 (0) 3 808 34 54
BTW: BE 839.659.813
https://timemanagementcompany.com
info@timemanagementcompany.com

Recent in de pers

  • Trends is een Vlaams financieel-economisch weekblad, uitgegeven door Roularta. De Franstalige tegenhanger, met...
  • Jobat, vroeger Job@, is een Vlaamse krant, gericht op werk, vacatures en carrière....