Bel ons op +32 (0) 3 808 34 54

Is virtueel management mainstream aan het worden?

Is virtueel management mainstream aan het worden?
Moderne managers zoals Frank Van Massenhove van de FOD Sociale Zekerheid zwengelen de discussie over virtuele teams met de regelmaat van de klok aan. Werknemers zijn productiever als ze van thuis uit werken of flexibele werkuren hebben. Dit blijkt althans uit onderzoek van Robert Half bij Belgische HR-managers. Maar hoe zit het met het vertrouwen?
 
 
De vraag is natuurlijk hoe organisaties er baat bij kunnen hebben om hun medewerkers van op afstand aan te sturen.
Is elk type medewerker wel geschikt om op deze manier te werken of moeten bedrijven op zoek gaan naar bepaalde profielen? Hetzelfde geldt uiteraard ook voor hun managers. Hoe moeten zij zich aanpassen aan dit nieuwe kader? Welke ICT aanpassingen zijn noodzakelijk?
 

Google heeft met Google Apps zonder twijfel deze nieuwe trend ondersteund.

Het maakt niet uit of het gaat om een multinational of een eenmanszaak. Zowat elk bedrijf kan voordeel halen uit nieuwe technologieën zoals het online delen van bestanden, video conferencing, online netwerking, etc. Kenniswerkers moeten dus in vele gevallen niet eens op kantoor aanwezig zijn om hun job op een degelijke manier uit te voeren.
 

Flexibiliteit zal in de toekomst bovendien een belangrijk aspect vormen om medewerkers aan te werven of aan boord te kunnen houden.

Een prikklok op kantoor is al een tijdje een museumstuk en medewerkers zullen de vrijheid om zelf hun tijd in te delen als een van de belangrijkste aspecten van de job beschouwen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat medewerkers die regelmatig van thuis uit werken productiever zijn, minder last hebben van stress en zich minder vaak ziek melden. Bovendien is het niet onbelangrijk dat ondernemingen op korte termijn hun overheadkosten kunnen laten dalen. Het aantal vierkante meter kantoorruimte dat bedrijven bijvoorbeeld kunnen uitsparen vertaalt zich vrijwel meteen in lagere huurkosten, investeringskosten en energiekosten.
 

Logisch gevolg is dat bepaalde processen en samenwerkingsvormen zullen wijzigen.

Zo zal de communicatie vaker via e-mail, videoconferencing en telefoon plaatsvinden maar deze wijzigingen kunnen ook nadelen met zich meebrengen. Het gevaar bestaat namelijk dat relaties tussen medewerkers onderling of de relatie met hun leidinggevende onder druk komt te staan door het gebrek aan ‘face to face’ contacten. Zo is lichaamstaal een belangrijke factor die in deze vorm van communicatie vaak ontbreekt. Hierdoor kunnen bepaalde boodschappen verkeerd geïnterpreteerd worden wat voor de nodige frustratie kan zorgen.
 

Heel wat leidinggevenden hebben het bovendien moeilijk met het aspect ‘vertrouwen’.

Zo hebben ze geen idee van hoe de medewerkers tot resultaten komen, om hoe laat zij opstaan en of dat er misschien kinderen in huis rondlopen. De vraag is natuurlijk of dit relevant is. Als de virtuele medewerker zijn werk tot een goed einde brengt dan is de manier waarop in vele gevallen niet belangrijk. De tijd dat leidinggevenden constant over de schouder van de medewerker meekijken is al lang voorbij. ‘Micro management’ blijkt in de praktijk contraproductief te zijn, in tegenstelling tot een coachende houding waarbij de manager blijk geeft van vertrouwen. Het spreekt voor zich dat een degelijke briefing van wat er precies van de medewerker wordt verwacht bijzonder belangrijk is. Duidelijke doelstellingen en regelmatige feedbackmomenten zijn dan ook noodzakelijk.
 
 

Maak kennis met onze opleidingen

 

Learning Blog

Contactdata

B-2650 Edegem, België
Adres: Lourdeslaan 106
Telefoon: +32 (0) 3 808 34 54
BTW: BE 839.659.813
https://timemanagementcompany.com
info@timemanagementcompany.com

Recent in de pers

  • Trends is een Vlaams financieel-economisch weekblad, uitgegeven door Roularta. De Franstalige tegenhanger, met...
  • Jobat, vroeger Job@, is een Vlaamse krant, gericht op werk, vacatures en carrière....