Bel ons op +32 (0) 3 808 34 54

Overweeg een stress- en productiviteitsscan

Overweeg een stress- en productiviteitsscan

Om inzicht te krijgen in de mate waarin jouw organisatie te kampen heeft met werkdrukgerelateerde problemen, kun je een scan organiseren. Naast het meten van de werkdruk, ga je dan na welke aspecten daar de oorzaak van zijn.

De scan geeft ook aan waar medewerkers hun tijd aan besteden. Ten slotte krijg je als organisatie een overzichtelijk beeld van de stress, de werkdruk en andere probleemgebieden, eventueel opgesplitst per afdeling. De potentiële risico’s van een verhoogde werkdruk zijn divers:

1. Hoge ziekteverzuimkosten

Langdurige stress kan leiden tot een burn-out en mogelijk dan ook tot langdurig ziekteverzuim.

2. Minder inzet en motivatie van de werknemers

Het werkplezier zal ongetwijfeld te lijden hebben onder een te hoge werkdruk. De motivatie van het team kan hierdoor op termijn dalen.

3. Mindere prestaties

De medewerkers raken het overzicht kwijt en verliezen hierdoor de grip op hun werkdag. Efficiënter werken wordt hierdoor bemoeilijkt, zo niet onmogelijk gemaakt.

4. Verslechtering werkklimaat

De sfeer op de afdeling komt onder druk te staan omdat de onderlinge samenwerking moeizaam verloopt.

5. Minder goede service

Deadlines worden niet meer gehaald en de kwaliteit van de service heeft te lijden onder de werkdruk. Dat kan op termijn gevolgen hebben voor de (verkoop)resultaten.

6. Vermindering mentale weerbaarheid

Het zou kunnen dat de werknemer de aanhoudende spanningen afreageert op zijn gezin. Zo komt ook de thuissituatie onder druk te staan wat dan weer extra spanningen teweegbrengt. Op termijn kan dat een vicieuze cirkel worden waar de werknemer niet meer op eigen kracht uitkomt.

Met de scan zou je kunnen peilen naar vier onderwerpen, namelijk werkdruk, stress, werkvermogen en werkomgeving. Het loont de moeite om na de meting in een tweede fase te investeren in vervolgacties. Vanzelfsprekend worden deze acties afgestemd op de bedrijfsstrategie. Hierbij vertrek je vanuit de doelstellingen en ambities van de organisatie. Zo kun je de verschillende bouwstenen voor de toekomstige organisatie bepalen. Om de implementatiegraad te verhogen, vertaal je deze bouwstenen in een concreet stappenplan. Het is uiteraard ook mogelijk dit stappenplan aan te passen aan een specifieke afdeling.

Wil jij ook efficiënter werken?

Maak kennis met onze opleidingen

Learning Blog

Contactdata

B-2650 Edegem, België
Adres: Lourdeslaan 106
Telefoon: +32 (0) 3 808 34 54
BTW: BE 839.659.813
https://timemanagementcompany.com
info@timemanagementcompany.com

Recent in de pers

  • Trends is een Vlaams financieel-economisch weekblad, uitgegeven door Roularta. De Franstalige tegenhanger, met...
  • Jobat, vroeger Job@, is een Vlaamse krant, gericht op werk, vacatures en carrière....