Bel ons op +32 (0) 3 808 34 54

Time management cursus

Vergeet het traditionele Time Management! Ontdek de moderne EFFECT-methode® en vermijd stress en burn-out:

 

 


OPEN OPLEIDING

Je kiest voor een opleiding met werknemers uit andere bedrijven

 • Training & coaching in kleine groepen

 

 • Opvolgingsgesprek

 

 • Online opvolgingsmodule

 

INCOMPANY COACHING

Je kiest voor een opleiding op maat

 • Training & coaching in kleine groepen

 

 • Individuele coaching

 

 • Groepscoaching

 

INCOMPANY WORKSHOP

Je kiest voor een workshop

 • Kort en krachtig

 

 • Interactief

 

 • Online opvolgingsmodule

 

Wat is een degelijke time management cursus?

 

De grote interesse voor een time management cursus staat in schril contrast met het wetenschappelijk onderzoek dat er tot nog toe werd verricht naar de effecten ervan. De oorzaak ligt onder andere in het feit dat er verschillende definities voor time management beschikbaar zijn. Green en Skinner publiceerden recent een artikel waarin het effect van time management trainingen onder 233 medewerkers van verschillende organisaties werd onderzocht. Om zo volledig mogelijk te zijn, werd de opleiding samengesteld uit verschillende bestaande vormen van een time management cursus. Uit de resultaten bleek dat de vaardigheden op het vlak van prioriteiten stellen, assertiviteit en het beheersen van persoonlijke stress, significant waren toegenomen. De persoonlijke effectiviteit nam zelfs toe met een gemiddelde van 20%. Op een werkdag betekent dit algauw een tijdwinst van meer dan anderhalf uur. De relatie tussen een time management cursus en persoonlijke effectiviteit wordt door deze studie duidelijk aangetoond. Het is dan ook logisch dat bedrijven bereid zijn financiële inspanningen te leveren om time management actief te gaan implementeren in hun organisatie.

Hoe kan een time management cursus helpen om productiever te worden?

 

Eenvoudigweg door keuzes te maken. Dit klinkt op zich niet moeilijk maar de toegenomen werkdruk, de overvloed aan informatie en de diversiteit aan mogelijkheden bemoeilijken dit keuzeproces aanzienlijk. De klassieke time management principes, zoals plannen en het stellen van prioriteiten, gaan vaak uit van een algemene visie, waarbij tijdsbeheersing en doeltreffendheid centraal staan. Veel van deze klassieke gedachten zijn initieel afkomstig uit een heel andere periode, namelijk het industriële tijdperk. Door het toepassen ervan kan men inderdaad heel wat tijd winnen maar deze benadering houdt weinig rekening met persoonlijke kenmerken en voorkeuren. Een meer gerichte aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijkheid en specifieke situaties, dringt zich dus op.

Wat is cruciaal voor een degelijke time management cursus ?

 

Het opleggen van bepaalde technieken werkt dus niet meer. Vandaag volstaat het niet dat iemand vooraan aan het bord een ‘one-man-time-management-show’ opvoert. Vandaar dat wij ook minder geloven in een klassikale training van time managementtechnieken waarbij er geen aandacht wordt besteed aan opvolging. De cursisten verlaten dan de zaal in het beste geval met een aantal goede voornemens maar zónder een degelijke begeleiding of opvolging, zullen deze voornemens echter verdwijnen als sneeuw voor de zon. Meer dan de helft van de mensen die wij hebben begeleid in het verleden hebben als eens een time management cursus of persoonlijke efficiëntie gevolgd… jammer genoeg zonder blijvend resultaat. Het is eerder aangewezen te vertrekken vanuit de persoonlijke situatie om uiteindelijk tot een gedragsverandering te komen. Met andere woorden: jij staat centraal. Toch mag het nut van groepstrainingen niet onderschat worden. Time management in teamverband kunnen de groepsprestaties significant verbeteren, opnieuw met voldoende aandacht voor de functie van het individu in het team.

Time management cursus in het informatietijdperk

 

Bovendien leven we vandaag in het informatietijdperk. Concreet betekent dit dat de traditionele -maar waardevolle – time managementtechnieken kunnen worden aangevuld met een aantal moderne toepassingen.

 

Learning Blog

Contactdata

B-2650 Edegem, België
Adres: Lourdeslaan 106
Telefoon: +32 (0) 3 808 34 54
BTW: BE 839.659.813
http://timemanagementcompany.com
info@timemanagementcompany.com

Recent in de pers

 • Trends is een Vlaams financieel-economisch weekblad, uitgegeven door Roularta. De Franstalige tegenhanger, met...
 • Jobat, vroeger Job@, is een Vlaamse krant, gericht op werk, vacatures en carrière....